⚡Zwrot darmowy w ciągu 7 dni⚡ ⚡Zwrot darmowy w ciągu 7 dni⚡
⚡50% zniżki! Oferta czasowa!⚡ ⚡50% zniżki! Oferta czasowa!⚡
Płatność przy odbiorze

Koszyk

Twój koszyk jest pusty teraz.

Zrób zakupy
  • Suma
Podatki i dostawa obliczane przy kasie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką” ) wyjaśnia, w jaki sposób Joycarto, gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza Państwa dane osobowe podczas korzystania z tej witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną” ), albo korzystania z naszych usług, w ramach wszelkiej komunikacji pisemnej, elektronicznej i ustnej, w trybie online i offline, dokonywanych zakupów oraz wszelkich innych powiązanych usług (zwanych dalej łącznie „Usługami” ). Polityka opisuje również Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz wyjaśnia, w jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach dotyczących danych albo skorzystać z przysługujących Państwu praw.
Witryna i aplikacja są dostarczane przez Infinite Styles Services Co., Limited, która jest administratorem Państwa danych osobowych i odpowiada za przetwarzanie i ochronę Państwa danych osobowych. 
Przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszych Usług należy zapoznać się z naszymi Warunkami i niniejszą Polityką . Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką lub Warunkami, nie uzyskuj dostępu do naszych Usług ani nie korzystaj z nich.
Prawo do zmiany niniejszej Polityki: Możemy zmieniać niniejszą Politykę, aby odzwierciedlić sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane, a jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Państwa o tym, zmieniając datę wejścia w życie albo datę ostatniej zmiany na początku niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, które w istotny sposób wpływają na Państwa prawo do prywatności, powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem i w widocznym miejscu w Witrynie albo Aplikacji czy też za pośrednictwem innych środków kontaktu, takich jak poczta elektroniczna, aby mogli Państwo mógł zapoznać się ze zmianami przed dalszym korzystaniem z Usług. Jeżeli nie zgadzają się Państwo ze zmienioną Polityką, powinni Państwo zaprzestać korzystania z Usług albo nie wyrazić zgody na aktualizacje.
Natychmiastowe informacje: Ponadto możemy przekazywać Państwu w czasie rzeczywistym informacje albo dodatkowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych osobowych w niektórych częściach naszych Usług. Powiadomienia takie mogą stanowić uzupełnienie niniejszej Polityki albo zapewnić Państwu dodatkowe możliwości wyboru sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.